Een groot goed

Je moet wel heel diep ergens onder een hunebed in de “Drentsche bosschen” verstopt gezeten hebben als het je ontgaan is: er komen weer verkiezingen aan! Alhoewel de kans erg klein is dat je dit blogje leest als je je onder die zelfde steen verschanst hebt. Nu ben ik zelf niet zo’n politiek dier en kijk zeker al geen programma’s als Nieuwsuur, Zembla of televisievulling met Pauw, Witteman, Jinek of hoe ze ook allemaal mogen heten. Maar ik ga wel stemmen, uiteraard zou ik bijna zeggen. Dat staat ook volledig los van het politiek actief zijn of in halfslapende toestand naar voornoemde programma’s te kijken. Nee, stemmen is ons recht, een voorrecht wel te verstaan. Een groot goed, dat ik koester.

 

Fundament van de democratie

Stemmen is het fundament van de democratie. De oude Grieken hebben dat al lang geleden bedacht en in de basis gaat het nog steeds op dezelfde wijze. Al is het stemrecht tegenwoordig iets ruimer van opzet dan in die vervlogen tijden. Toen was het immers nog een voorrecht van de rijken en geleerden, pas 100 jaar geleden hebben mannen algemeen kiesrecht in ons land gekregen en twee jaar later, in 1919, mochten ook de vrouwen gaan stemmen. Sindsdien zijn er al veel verkiezingen geweest en hebben we partijen zien komen en zien gaan. Sommige partijen gingen ter ziele, bijvoorbeeld DS ’70 en de Boerenpartij, sommigen fuseerden met andere partijen, zoals AR, CHU en KVP tot het CDA en PPR, PSP, CPN en EVP tot GroenLinks. Andere partijen ontstonden juist, waarvan een belangrijk deel door afsplitsing. Via eenmansfracties probeert men dan toch de zetel in de kamer te houden en bij de eerstkomende verkiezingen staat er weer een nieuwe partij op de lijst.

 

Versnippering

Maar liefst 24 politieke partijen doen dit jaar mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ik geloof niet dat er een land ter wereld is met nog meer versnippering op het politieke speelveld. Door die enorme versnippering wordt het vormen van een coalitie een flinke opgave. Want zo werkt het in ons land nu eenmaal ook: geen enkele partij zal 76 zetels in de Tweede Kamer halen (gelukkig maar) en dus moet er samengewerkt worden om tot een regering te komen. En dat betekent compromissen sluiten en water, in kleinere of grotere hoeveelheden, bij de wijn doen. Tja, en dan raken mensen teleurgesteld als de beloften die de lijsttrekker gedaan heeft niet waargemaakt kunnen worden. Maar zo werkt dat nu eenmaal, verkiezingsbeloften zullen afgestemd of afgezwakt moeten worden, wil je in de regering komen. Je zult de principes of stokpaardjes van sommige partijen ook moeten slikken, al ben je het er als coalitiegenoot niet mee eens.

 

Buitengesloten

Sommige partijen hebben echter principes die indruisen tegen ieder fatsoen, tegen onze normen en waarden of zelfs tegen onze Grondwet. Nog zo’n groot goed wat we moeten koesteren. Artikel 1 van deze oudste Nederlandse wet, die al meer dan 200 jaar standhoudt (sinds 1814) zegt namelijk: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”  Duidelijke en niet mis te verstane taal, dacht ik zo. Nederland is daarin niet uniek, ook andere democratische landen met een grondwet hebben een soortgelijk artikel daarin opgenomen. Het kenmerkt ook de democratie: iedereen is gelijk. Tja, en als je dan als partij een groep mensen wilt buitensluiten of discrimineren op grond van hun geloof krijg je de bal terug: je wordt al bij voorbaat uitgesloten om deel te nemen aan een coalitie. Voor de andere partijen is vasthouden aan dit basisbeginsel van onze democratie zo groot, en terecht, dat er geen compromis op dit gebied mogelijk is. De geschiedenis leert immers dat het uitsluiten van mensen op grond van hun godsdienst, geslacht, levensovertuiging of op welke grond dan ook tot heel vervelende situaties kan leiden. En het heeft nog nooit iets opgelost, alleen maar voor veel ellende gezorgd.

 

Belangrijkere zaken

Stemmen is belangrijk. Belangrijk voor jezelf, belangrijk voor ons land, belangrijk voor je kinderen en kleinkinderen en allen die nog volgen. Met je stem bepaal je immers de koers die het land de komende vier jaar gaat varen. En nogmaals, deze koers zal altijd een compromis zijn. Maar wel een compromis op basis van de grondgedachten van de politieke partijen. Sommige partijen zijn erg goed in het kortetermijndenken. Ze maken zich druk over Zwarte Piet of het feit of je een vegetarische vleesvervanger wel vlees mag noemen en dat soort heel belangrijke wereldproblemen. Of komen met snelle oplossingen waarmee ze kunnen scoren en het vier jaar kunnen uitzingen, zoals meer asfalt en meer geld voor intensieve landbouw. Ze roepen holle kreten of twitteren populistische teksten. Los je daar problemen mee op? Op korte termijn misschien wel, maar of je kinderen er een betere toekomst door krijgen is nog maar de vraag. Langetermijnoplossingen zijn nodig om de problemen het hoofd te kunnen bieden.

In de afgelopen jaren zijn vele dier- en plantensoorten door menselijk toedoen zodanig ver gedecimeerd, dat ze op het punt van uitsterven staan. Is het dan belangrijk dat er nog steeds vogeltjes en bijtjes rondvliegen? Ja, die dieren zijn er niet voor niks. Als mens haast niet te bevatten, maar ze maken deel uit van het complete ecosysteem. En naarmate dat er steeds meer radertjes in dat systeem uitvallen, raakt dat ecosysteem steeds verder van slag. Steeds meer dieren- en plantensoorten zullen uitsterven, met de mens als laatste. 

Maakt het wat uit dat de aarde warmer wordt, altijd lekker weer, zowel in de zomer als in de winter. De ijskappen smelten sneller dan voorheen. Dat zal lekker genieten zijn van dat warme weer als de helft van Nederland onder water verdwenen is. Alhoewel er volgens Donald Trump niks aan de hand is, maar daar gaan we het maar niet over hebben.

 

 

Waarom druk maken?

De aarde bestaat enkele miljarden jaren, niet te bevatten eigenlijk. En de mens hobbelt daarvan ongeveer zo’n 120 000 jaar rond, als Homo Sapiens wel te verstaan. En diezelfde Homo Sapiens is op dit moment keihard bezig om diezelfde aarde en die zelfde mensheid in een tijdspanne die op de schaal van 4,5 miljard en 120 000 jaar niet eens zichtbaar is naar de verdommenis te helpen. Om eerlijk te zijn, waar maak ik me druk om? Het maakt mij niet uit hoor, over een jaar of vijftig zal ik hier toch niet meer zijn en nazaten heb ik niet. Après moi le déluge, om een van de landgenoten van mijn voorouderen maar even vrij te citeren. Dat wil overigens niet zeggen dat ik in mijn resterende jaren niet wil blijven genieten van onze aarde, integendeel. Maar wellicht wil jij voor jouw nazaten nog wel een aarde overhouden? Een aarde waar het nog goed toeven is en het tij net op tijd gekeerd is om het ecosysteem in stand te houden. Een aarde, waar de uitstoot van broeikasgas zodanig verminderd is dat de opwarming van de aarde een halt is toegeroepen. Een aarde waar de zeespiegelstijging daardoor slechts enkele centimeters is geweest en geen decimeters en Nederland nog steeds droge voeten heeft. Een aarde waar we samenleven en de kinderen samen spelen met anderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht. 

 

Stem verstandig, stem met je hart. Denk aan je (klein)kinderen en doe het voor hen.

 

 

 

 

Deze bijdrage is geplaatst in de categorie Diversen.

4 reacties op “Stem wijzer

  1. Top Theo, deze oproep voor een stem voor behoud van onze aarde. Ik ben extra gemotiveerd een goede stemkeuze te maken.\

  2. Toptien, uit mijn hart gesproken, ik ga stemmen… en ik denk zeker aan mijn kleinkind. Ton

Vond je het een leuk verhaal? Reageer als je dat wilt.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.